Skip to content
Home » เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิยายเสียง รวมเรื่องเล่า…ครั้งแรก.ท้องฟ้าสดใส

เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิยายเสียง รวมเรื่องเล่า…ครั้งแรก.ท้องฟ้าสดใส

https://www.youtube.com/watch?v=ooyMCWErGl8
#เรื่องสั้น #เรื่องเล่า #นิยายเสียง

เรื่องย่อ : คลิปนี้เป็นการวบรวมเรื่อง…ให้ฟังกันยาวๆเพลินๆ